Berichten

We hebben vacatures!

Wij zijn op zoek naar leerkrachten en onderwijsassistenten voor zowel SO als VSO.

Altijd al willen werken op die leukste school van Rotterdam en omstreken?
We hebben diverse mogelijkheden, vast, flexibel of tijdelijk.

Lees snel onze flyer.

Juniweek (3-7 juni)

Zowel op de Mattheusschool (SO) als op het Rotterdamcollege (VSO) zijn de leerlingen in de week van 3 t/m 7 juni 2024 vrij. Deze extra vakantieperiode is tot stand gekomen met instemming van de medezeggenschapsraad om het volgens de wet teveel aan lesuren dat de leerlingen krijgen te compenseren.  

In deze week is het personeel wel gewoon aanwezig en zij gebruikt deze week voor rapportages en een verdere invulling ten dienste van het onderwijs aan onze leerlingen.

Ieder jaar weer wordt na berekening van het totaal aantal lesuren bepaald hoeveel uren er gecompenseerd moeten worden en wanneer, maar meestal valt deze week dus in juni, vandaar “de Juniweek”.

U kunt informatie over de Juniweek steeds vinden in iedere nieuwe schoolgids, op de websites en op de ieder jaar uitgereikte schoolkalender.

Open dag VSO – Rotterdamcollege

Op zaterdag 3 februari opent het Rotterdamcollege de deuren voor iedereen die nieuwsgierig is naar deze fijne en bijzondere school voor voortgezet speciaal onderwijs. Natuurlijk ook voor ouders en familie van leerlingen op de Mattheusschool, het SO, één verdieping lager.

Verschillende lokalen van het SO zullen ook te bezichtigen zijn. Leuk voor opa’s en oma’s, broertjes en zusjes, neefjes en nichtjes, ooms en tantes, buren, etc. om eens een kijkje in de keuken te krijgen. Voor het VSO – het Rotterdamcollege is dat zelfs letterlijk bedoeld want ook onze praktijkruimtes zijn natuurlijk te bezichtigen.