Op kamp

Ieder schooljaar gaan verschillende groepen, zowel van de reguliere so-afdeling als van de auti-afdeling, voor drie dagen op kamp. Dit kunnen wisselende dagen in de week zijn: van maandag tot woensdag, dinsdag tot donderdag of woensdag tot vrijdag.

Voor de groepen met de jongere leerlingen wordt jaarlijks een alternatief programma georganiseerd op school.

De autigroepen gaan in maart-april, bij voorkeur voor Pasen, het SO gaat in oktober (vaak de voorlaatste week vóór de herfstvakantie).

Het kamp is een verplicht programma-onderdeel, en alle leerlingen moeten dan ook aan het programma deelnemen. Natuurlijk houden we hierbij zoveel mogelijk rekening met alle vragen en behoeften van ouders en leerlingen, zodat het voor iedereen een fijne kampweek wordt.