Onze school

De Mattheusschool is gehuisvest in ons schoolgebouw aan de Aleyda van Raephorstlaan. De school is onderdeel van MAXIMAAL, kinderopvang, onderwijs en zorg.
In het gebouw zijn Pameijer en gro-up onze partners. Pameijer met kinderdagcentrum Myosotis en jongerendagcentrum 12+, gro-up met kinderopvang en BSO.
Met onze partners streven we naar een optimaal aanbod voor onze doelgroep.

De Mattheusschool is een school voor SO-ZMLK/MG, waarbij SO staat voor Speciaal Onderwijs, ZMLK voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en MG voor Meervoudig Gehandicapt.

De belangrijkste kenmerken van onze leerlingen zijn dat ze allemaal problemen hebben met leren, zelfredzaamheid en met sociale vaardigheden, dus zeer moeilijk lerend zijn. Kinderen met een meervoudige handicap zijn over het algemeen kinderen met autisme, gedragsproblemen of kinderen met een lager niveau van functioneren dan de gemiddelde ZML-leerling. Op de Mattheusschool worden kinderen geplaatst van 4 jaar tot ongeveer 12 jaar.

Verkeersplein Mattheusschool en Rotterdamcollege

De Mattheusschool is een katholieke school en staat open voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

Het kind en zijn/haar ondersteuningsbehoefte staan centraal in onze school. Veiligheid, duidelijkheid en structuur zijn de kernwoorden in de omgang met de leerlingen. Een kind op onze school moet zich op zijn gemak voelen, dus met plezier naar school gaan.

Voorop staat dat we er als school naar streven om alles uit een kind te halen wat erin zit. Dit kan alleen in samenwerking met de ouders. Ouders mogen kritisch, blij en ondersteunend zijn.Wij staan open voor elke vorm van opbouwende kritiek.

De Mattheusschool en het Rotterdamcollege streven naar een rookvrije toekomst/generatie