Foto’s

De foto’s op onze website zijn vanwege de privacy-wetgeving alleen maar toegankelijk met een wachtwoord. Ouders/verzorgers kunnen dit wachtwoord opvragen bij de leerkracht van de betreffende groep.

N.B. Op dit moment zijn er nog geen foto’s om te bekijken. Foto’s van eerdere jaren zijn deels nog terug te vinden op onze oude site.