Ouderraad

De ouderraad is, net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen een school.
In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.
Op praktisch elke school in Nederland zijn ouder(s) actief. Ze kunnen bijv. helpen in de les, praten mee over verschillende aandachtspunten op school of organiseren allerlei activiteiten.
Toch zijn niet alle ouderraden op de scholen hetzelfde.

Op de Mattheusschool wordt de ouderraad bijvoorbeeld door school gevraagd om mee te denken over:

  • het organiseren van themadagen / avonden / koffieochtenden, en ook onderzoek te doen onder ouder(s)/verzorger(s) over de onderwerpen
  • het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed klimaat binnen de school zoals sport- en culturele evenementen en schoolfeesten
  • vragen van ouder(s)/verzorger(s) in te brengen in de vergadering, om zodoende de belangen van onze leerlingen en de ouder(s)/ verzorger(s) zo goed mogelijk te behartigen
  • de ouderraad beslist in overleg met elkaar hoe het schoolgeld wordt besteed binnen de school

Voor ouders – door ouders

Zoals boven al beschreven staat, bevordert de ouderraad de samenwerking tussen ouders en school en de betrokkenheid van ouders bij de school. Daartoe houdt de ouderraad zich o.a. bezig met het doen van voorstellen voor binnen- of buitenschoolse activiteiten en het ondersteunen en/of uitvoeren van de organisatie hiervan.

Eén van de initiatieven van de ouderraad is de oudercontactgroep “Voor ouders – door ouders” en biedt u de mogelijkheid uw specifieke (hulp)vragen individueel en vertrouwelijk voor te leggen.
Waarom het wiel opnieuw uitvinden?
Heeft iemand misschien dezelfde ervaring gehad als ik?
Kan iemand een blik op de toekomst geven?

Ieder kind is uniek, maar er kunnen ook overeenkomsten zijn en soms kan een ouder met dezelfde ervaring u wellicht steunen of een verhaal vertellen waarmee u verder kunt.
Contactpersoon is Mariëlle Radstake, adjunct-directeur SO. Zij kan u in contact brengen met een ouder, die u een eind op weg kan helpen, bevestiging kan geven, troost kan bieden en die u eventueel ook andere inzichten kan brengen.

Wie zitten er nu in onze ouderraad ?

Voorzitter:
Anoek Voermans

Secretaris en penningmeester:
Lisette Boomsma

Leden:
Esmeralda Cabenda
Siham Harcha
Elif Sahin

Luuk van Troost en Marielle Radstake, directieleden VSO en SO, zijn bij de vergaderingen aanwezig en brengen alle zaken vanuit school in de vergadering.