Adressen

Aerial view Maximaal met Mattheusschool voor ZMLK en het Rotterdamcollege

Mattheusschool voor (V)SO/ZMLK

Aleyda van Raephorstlaan 243
3054 CR Rotterdam
Telefoon: 010 – 218 59 19
Fax: 010 – 218 51 30
E-mail: info@zmlk.nl

Adjunct-directeur SO:
Mw. M. Radstake
E-mail: mradstake@zmlk.nl

Adjunct-directeur VSO (Rotterdamcollege):
Dhr. L. van Troost
E-mail: lvantroost@zmlk.nl

Algemeen directeur SO en VSO:
Dhr. Drs. G.J.M. Reinalda
E-mail: mattheus@zmlk.nl

De Mattheusschool voor ZMLK (SO) en het Rotterdamcollege (VSO) ressorteren beide onder de Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
Dhr. Drs. G.J.M. Reinalda RDO is de directeur-bestuurder: directeur van de school en bestuurder van de stichting.
Adres:
Martinusstichting voor SO en VSO
Aleyda van Raephorstlaan 243
3054 CR Rotterdam
Email: bestuur@zmlk.nl