Parro

Op onze school gebruiken wij voor de onderlinge contacten en de contacten met ouders de app Parro. Deze app is gekoppeld aan onze leerlingadministratie.
Zodra een leerling is aangenomen op onze school ontvangen ouders een uitnodiging om deze app te installeren en te gebruiken.

Contact met ouders vindt zoveel mogelijk buiten de lesuren plaats.
Dit betekent dat het groepspersoneel meestal bereikbaar is van 8:30 – 9:00 en na 15:30 (tot uiterlijk 16:45) op maandag tot en met vrijdag, behalve woensdag.
Op woensdag is de bereikbaarheid na school van 12:30 – 13:45.
De leerkrachten/onderwijsassistenten zijn alleen bereikbaar via Parro op hun werkdagen.

Binnen Parro worden ook jaarlijks de voorkeuren met betrekking tot het gebruik van beeldmateriaal verzameld volgens de AVG-richtlijnen. Ouders krijgen steeds eenmaal per jaar een uitnodiging om deze voorkeuren vast te leggen.

De meeste groepen maken ook gebruik van Parro om de oudergesprekken in te roosteren.

Meer informatie over Parro vindt u hier.