Welkom bij de Mattheusschool


De Mattheusschool (SO) is samen met het Rotterdamcollege (VSO) gehuisvest in een prachtig schoolgebouw in Rotterdam-Hillegersberg.
We heb­ben alle voorzieningen om ons onderwijs optimaal in te kunnen richten.

ln een doorgaande leerlijn bieden we gespeciali­seerd onderwijs aan leerlingen met een verstande­lijke beperking van 4 tot 20 jaar.
Naast specifieke zml-groepen hebben we autigroepen en groepen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbe­hoefte.

Het kind en zijn/haar hulpvraag staan centraal in onze school. Veiligheid, duidelijkheid en structuur zijn de kernwoorden in onze omgang met de leerlingen. Een kind op onze school moet zich op zijn gemak voelen, dus met plezier naar school gaan.

Voorop staat dat we er als school naar streven om alles uit een kind te halen wat erin zit.

Onze site gebruikt alleen functionele cookies zodat de website goed functioneren kan.
Er worden geen persoonlijke gegevens vastgelegd.