Juniweek (3-7 juni)

Zowel op de Mattheusschool (SO) als op het Rotterdamcollege (VSO) zijn de leerlingen in de week van 3 t/m 7 juni 2024 vrij. Deze extra vakantieperiode is tot stand gekomen met instemming van de medezeggenschapsraad om het volgens de wet teveel aan lesuren dat de leerlingen krijgen te compenseren.  

In deze week is het personeel wel gewoon aanwezig en zij gebruikt deze week voor rapportages en een verdere invulling ten dienste van het onderwijs aan onze leerlingen.

Ieder jaar weer wordt na berekening van het totaal aantal lesuren bepaald hoeveel uren er gecompenseerd moeten worden en wanneer, maar meestal valt deze week dus in juni, vandaar “de Juniweek”.

U kunt informatie over de Juniweek steeds vinden in iedere nieuwe schoolgids, op de websites en op de ieder jaar uitgereikte schoolkalender.