Ons lesaanbod

“Het lesaanbod op onze school wordt steeds zo veel mogelijk aangepast aan het niveau van de leerlingen, en steeds wordt er gezocht naar de best mogelijke manieren om de leerling te helpen vaardigheden en kennis eigen te maken.

Dit betekent dat er vaak gedifferentieerd gewerkt wordt in de groepen waarbij ook de aandacht nadrukkelijk uitgaat naar zo zelfstandig mogelijk werken. Waar nodig met hulpmateriaal. Een van de werkwijzen die wij hanteren is “bakken werken” waarbij de leerling afgebakende opdrachten/werkjes maakt die klaar zijn gelegd in eigen taakbakken volgens een inzichtelijke structuur.

Er is veel aandacht voor diverse vormen van lezen (met o.a. het ” lezen” van foto’s en plaatjes, pictolezen, de methode Veilig Leren Lezen) en rekenen (met behulp van Numicon) in alle facetten; denk hierbij ook aan telvaardigheden, ruimtelijke ordening, geldrekenen, klokkijken en meten & wegen. 

Werken met Numicon (rekenmateriaal) op de Mattheusschool voor ZMLK

Ook wordt er in de bovenbouw gewerkt aan de algemene ontwikkeling door lessen wereldoriëntatie en natuur (in projectvorm) en staan de creatieve vakken (handvaardigheid* en muziek*) vast op het rooster. 

Op verschillende manieren wordt er in de groepen gewerkt aan praktische zelfredzaamheid en burgerschap. Ook is er veel ruimte om sociale vaardigheden aan te leren.

Iedere week wordt er gegymd* en gaan de midden- en bovenbouw schoolzwemmen (onder begeleiding van de zwemdocenten van het betreffende zwembad).

* = deze lessen worden gegeven door vakleerkrachten