St.Mattheusschool, school voor ZMLK en SO
Algemeen Informatie De School

DE SCHOOLGIDS

De St. Mattheusschool is een school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en tevens kernschool voor kinderen met autisme voor de regio Rotterdam.
Sedert 2007 is de school uitgebreid met een afdeling Intensieve Begeleiding (so en vso).
Sinds 2012 is de vso-afdeling van de St. Mattheusschool hernoemd tot het Rotterdamcollege, middelbaar onderwijs voor ZML.

De belangrijkste kenmerken van de leerlingen van onze school zijn, dat ze allemaal problemen hebben met leren, zelfredzaamheid en met sociale vaardigheden, dus zeer moeilijk lerend zijn.
Het kind en zijn/haar hulpvraag staan centraal in onze school. Veiligheid, duidelijkheid en structuur zijn de kernwoorden in de omgang met de leerlingen.

Een kind op onze school moet zich op zijn gemak voelen, dus met plezier naar school gaan. Voorop staat dat we er als school naar streven om alles uit een kind te halen wat er in zit. Dit kan alleen in nauw overleg met de ouders, die kritisch, lastig, blij, en ondersteunend mogen zijn.

De St. Mattheusschool werkt vanuit een voor kinderen duidelijk klimaat met veel structuur, veiligheid en voorspelbaarheid.
De Mattheusschool staat erom bekend, dat er voor de kinderen en ouders vele activiteiten worden georganiseerd waarin we op een sfeervolle manier met elkaar bezig kunnen zijn, waarin muziek en integratieaktiviteiten veel aan bod komen.

Meer hierover kunt U lezen in de schoolgids. Hieronder vindt u de schoolgids voor het lopende schooljaar voor de St. Mattheusschool (so) en voor het Rotterdamcollege (vso).

Klik op de titel om de gids of op het pdf-icoon om een gids te downloaden.

 
 algemeen

actueel

informatie

de school