St.Mattheusschool, school voor ZMLK en SO
Naar hoofdpagina Informatie De SchoolMR DE OUDERRAAD

De Ouderraad is, net als de Leerlingenraad en de Medezeggen-schapsraad, een inspraakorgaan binnen een school.
In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.
Op praktisch elke school in Nederland zijn ouder(s) actief. Ze kunnen bijv. helpen in de les, praten mee over het beleid van de school of organiseren allerlei activiteiten.
Toch zijn niet alle ouderraden op de scholen hetzelfde.

Op de Mattheusschool wordt de ouderraad bijvoorbeeld door school gevraagd om mee te denken over:

het organiseren van themadagen / avonden / koffieochtenden, en ook onderzoek te doen onder ouder(s)/verzorger(s) over de onderwerpen

het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed klimaat binnen de school zoals sport- en culturele evenementen en schoolfeesten

vragen van ouder(s)/verzorger(s) in te brengen in de vergadering, om zodoende de belangen van onze leerlingen en de ouder(s)/ verzorger(s) zo goed mogelijk te behartigen

de ouderraad beslist in overleg met elkaar hoe het schoolgeld wordt besteed binnen de school


Wie zitten er nu in onze ouderraad ?


Voorzitter:
Anoek Voermans

Secretaris en penningmeester:
Lisette Boomsma

Leden:
Esmeralda Cabenda
Siham Harcha
Elif SahinLuuk van Troost en Marielle Radstake, directieleden VSO en SO, zijn bij de vergaderingen aanwezig en brengen alle zaken vanuit school in de vergadering.

Graag willen wij U er tenslotte op wijzen, dat het in groot belang van uw kind is, van de school, maar ook van alle kinderen, dat het schoolgeld betaald wordt.
Van dit geld worden alle activiteiten gedaan die voor onze kinderen zo belangrijk zijn. Wij als ouderraad en het personeel van de school willen dit ook in de toekomst kunnen blijven doen !!!

Download
hier de folder van de Ouderraad.

 


algemeen

informatie

de school